Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nền kinh tế thị trường

Ngày hỏi:17/09/2016

Hiện nay, đất nước ta đang phát triển dựa theo thể chế kinh tế thị trường, đặt dưới sự quản lý của Chính phủ. Ban biên tập Thư ký luật cho tôi hỏi, Chính phủ chịu trách nhiệm gì trong việc xây dựng và quản lý nền kinh tế thị trường? Rất mong Ban biên tập Thư ký luật giải đáp giúp tôi về vấn đề trên? Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Chính phủ đối với thể chế nền kinh tế thị trường, theo đó:

   Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường bình đẳng, cạnh tranh và hợp tác giữa các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế; tạo lập, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường và bảo đảm vận hành có hiệu quả các loại thị trường.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong vấn đề xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế nền kinh tế thị trường. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn