Chính phủ đóng vai trò như thế nào trong thực hiện đường lối đối ngoại nước ta

Ngày hỏi:19/09/2016

Tôi thường nghe đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không nghe đường lối đối ngoại của Chính phủ. Xin nhờ Ban biên tập Thư ký luật giải đáp cho tôi rõ là Chính phủ có đóng góp trong việc xây dựng và thực hiện đường lối đối ngoại của nước ta không? Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong việc thực hiện đường lối đối ngoại được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Chính phủ có quyền và nghĩa vụ tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi; quyết định các chủ trương và biện pháp để tăng cường và mở rộng quan hệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

   Do đó, có thể kết luận Chính phủ nước ta đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại đất nước.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn