Chính sách cho viên chức vùng đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:03/10/2012

Liên quan đến chế độ chính sách với giáo viên công tác tại vùng bãi ngang ven biển, ông Hà Đình Trọng hỏi: Những người làm việc theo chế độ hợp đồng ngắn hạn (2 năm) do UBND huyện ký có được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? Trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng chế độ này không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP gồm: Viên chức (kể cả những người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội.

   Căn cứ quy định nêu trên và quy định tại một số điều, khoản khác của Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC nếu người hợp đồng ngắn hạn, do cơ quan có thẩm quyền ký quyết định, công tác ở các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các thôn đặc biệt khó khăn, được chuyển xếp lương theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này để được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật thì được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, gồm: Lương và các khoản phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng....

   Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Theo quy định hiện hành, thời gian người lao động nghỉ thai sản được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Do vậy, nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trong thời gian nghỉ thai sản và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu tiếp tục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn