Chính sách đối với công chức xã.

Ngày hỏi:06/11/2013
Tôi là bộ đội đang hưởng chế độ hưu trí. Tại địa phương tôi đang chuẩn bị cho việc Đại hội Cựu chiến binh bầu Chủ tịch hội mới. Tôi rất mong luật gia cho biết về chế độ chính sách đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (về chế độ lương, phụ cấp) và một số chính sách về tính thời gian đóng BHXH đối với những người làm cán bộ xã từ năm 1998, nay chuyển làm ở cơ quan huyện thì thời gian trước đây làm việc ở xã có được tính là thời gian đóng BHXH hay không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy dịnh tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được sửa đổi, bổ sung như sau: Đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm và không phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 1/1/1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời gian đã đóng BHXH. Trên đây là những quy định mới (so với Nghị dịnh 92 CP trước đây) về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, ông nghiên cứu, vận dụng..


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn