chính sách thu hút nhân tài cho thành phố Đà Nẵng

Ngày hỏi:17/11/2015
Tôi hiện đang là thạc sĩ chuyên ngành Phát triển nông thôn ( TN 2015 ). Quản lý và lập kế hoạch phát triển là chuyên môn trong xây dựng NTM hiện nay. Theo chính sách thu hút nhân tài, thì tôi có thể ứng tuyển làm cho thành phố Đà Nẵng được không ( tôi sống và có hộ khẩu tại Đà Nẵng ). Khi nào có đợt tuyển dụng ? Và tôi có cần thi tuyển hay được xét tuyển?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng về biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ: “Tạm dừng việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, bố trí học viên Đề án 922 tại cơ quan hành chính”.

   Hiện nay chưa có kế hoạch tuyển dụng công chức các xã thuộc huyện Hòa Vang, vì vậy, bạn vui lòng theo dõi website của UBND huyện Hòa Vang để có thể cập nhật các thông tin liên quan đến kế hoạch tuyển dụng (nếu có).


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn