Chính sách với cán bộ xã, phường

Ngày hỏi:09/07/2015

Tôi sinh năm 1966 có thời gian học tại trường sỹ quan Lục quân 1 từ 20/9/1983 đến 30/10/1986 sau đó xuất ngũ vì điều kiện sức khỏe. Đến năm 2001 làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp, năm 2007 làm Chủ tịch Hội Nông dân xã, đến năm 2008 làm Phó Chủ tịch UBND xã cho đến nay. Sau Đại hội Đảng cơ sở mới đây tôi không được bầu vào BCH Đảng ủy nhiệm kỳ tiếp theo. Vậy thời gian tôi tham gia bộ đội và làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp có được cộng nối thời gian đóng BHXH không? Trình tự, thủ tục như thế nào xin luật gia cho biết. Do không tiếp tục tham gia BCH Đảng ủy, vậy tôi có được chuyển từ cán bộ sang công chức xã không? Tôi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế năm 2007 chuyên ngành kinh tế, nếu được chuyển thì có thể đảm nhiệm chức danh gì là phù hợp, xin luật gia chỉ giúp?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Cán bộ công chức, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản của Chính phủ quy định chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã thì thời gian bạn đi bộ đội đã hưởng chế độ xuất ngũ nên không được tính là thời gian đóng BHXH, không được cộng nối với thời gian đóng BHXH sau này nữa. Thời gian bạn làm chủ nhiệm HTX theo quy định trước đây thì không được đóng BHXH bắt buộc, nhưng theo Quyết định số 590/2013 của Thủ tướng chính phủ thì bạn được tính theo quy định: Thời gian làm chủ nhiệm HTX từ ngày 1/7/1997 trở về trước không phải truy nộp và thời gian này được tính cộng nối với thời gian đã đóng BHXH để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành của pháp luật kể từ ngày 29/1/2013 (ngày Quyết định 250/QĐ-TTg có hiệu lực). Việc xác định thời gian công tác được hưởng BHXH đối với chủ nhiệm HTX thực hiện theo quy định hiện hành như đối với người giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1998. Trường hợp đã nghỉ việc trước ngày 29/1/2013, đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc đang hưởng trợ cấp (hoặc lương hưu) hàng tháng thì không thực hiện chế độ, chính sách theo các quy định nêu trên. Như vậy việc tính thời gian làm chủ nhiệm HTX phải căn cứ vào hồ sơ của bạn ở xã để cơ quan BHXH xem xét tính thời gian BHXH cho bạn. Thời gian được đóng BHXH bắt buộc theo Luật BHXH là thời gian làm Chủ tịch Hội nông dân cho đến nay. Bạn không trúng cử BCB Đảng bộ nhưng bạn vẫn đang là Phó Chủ tịch UBND xã (là cán bộ xã) thì bạn vẫn gữi chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ, nếu nhiệm kỳ tới bạn không tái cử HĐND thì sẽ được sắp xếp hoặc luân chuyển công tác cho phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng của bạn. Bạn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế thì căn cứ vào yêu cầu công việc cũng như tình hình thực tế ở địa phương, lãnh đạo xã có thể sắp xếp bạn làm công việc tài chính- kế toán- thống kê là phù hợp. Về xếp lương đối với bạn khi bạn đã tốt nghiệp đại học thì được chuyển xếp lương theo ngạch công chức theo Nghị định 204/2004 và Thông tư số 03/2010.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn