Cho thuê nhà trọ, đóng thuế thế nào?

Ngày hỏi:18/06/2015
Ông Mai Huy Hậu (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang kinh doanh dịch vụ cho thuê 5 phòng trọ, số tiền thu được khoảng 76.800.000 đồng/năm. Ông Hậu hỏi, ông có thuộc đối tượng chịu thuế không? Nếu có thì ông phải nộp những loại thuế nào?

  Nội dung này được Chi cục Thuế TP. Phan Thiết tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 25, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

   “Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

   Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuốngViệc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế”.

   Căn cứ khoản 5, Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

   “Điều 21. Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán

   5. Mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán.

   Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán".

   Trong trường hợp này, doanh thu là toàn bộ số tiền của ông thu được do khách hàng thuê nhà trọ trả theo ngày, tháng hoặc năm, bao gồm tiền điện nước... (kể cả do người thuê trả riêng) và các dịch vụ khác của nhà trọ.

   Nội dung của ông hỏi không nêu rõ số tiền của ông thu được qua cho thuê nhà trọ khoảng 76.800.000 đồng/năm là doanh thu hay thu nhập. Do đó, Chi cục Thuế TP. Phan Thiết không có cơ sở để trả lời cụ thể cho ông được.

   Tuy nhiên, theo các quy định trên, trường hợp ông xác định doanh thu năm từ hoạt động cho thuê nhà trọ của ông từ 100.000.000 đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân. Riêng thuế môn bài phải kê khai và nộp thuế theo mức thu nhập đã được quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  Báo An ninh Thủ đô
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn