Chú ruột có tiền án thì có làm thư ký tòa án được không?

Ngày hỏi:10/11/2020
Em có dự định thi làm thư ký toà án nhưng không biết nhà có người thân (chú ruột) có tiền án có được làm thư ký viên toà án không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 3 Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 quy định về tiêu chuẩn chung của Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án như sau:

   - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công lý, lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.

   - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định của Tòa án nhân dân.

   - Tận tụy, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; chấp hành quy tắc ứng xử của công chức Tòa án nhân dân, lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân.

   - Có phẩm chất, đạo đức, lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

   - Thường xuyên có ý thức rèn luyện phẩm chất, học tập nâng cao trình độ, năng lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Căn cứ quy định trên thì, về tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, lối sống thì không có quy định nếu người thân có tiền án thì bạn không được trở thành thư ký viên tòa án. Do đó, trường hợp bạn đủ các điều kiện được trên quy định ở trên thì bạn có thể trở thành ký viên tòa án.

   Ngoài ra bạn tham khảo thêm bài viết sau: Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên trong Tòa án

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thư ký Tòa án
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn