Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã có phải là cán bộ không?

Ngày hỏi:29/11/2019

Mẹ tôi mới được bầu làm Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã. Vậy cho hỏi mẹ tôi có phải là công chức không? Nếu có thì mẹ tôi có được hưởng BHXH không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định các cán bộ cấp xã như sau:

   - Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

   - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

   - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

   - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

   - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

   - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

   - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

   - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

   Như vậy, mẹ được bầu vào Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã được xác định là cán bộ cấp xã.

   Mặt khác tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định chế độ BHXH của cán bộ cấp xã như sau: Cán bộ cấp xã quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này; công chức cấp xã quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định này và cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, khi mẹ bạn là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn