Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã có được nghỉ phép hàng năm không?

Ngày hỏi:21/02/2019

Chào anh chị, vợ tôi vừa được bầu giữ chắc Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ cấp xã, tôi có chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ cấp xã có được nghỉ phép hằng năm không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

   "a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

   b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

   c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

   d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

   đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

   e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

   g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

   h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam."

   Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

   Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Theo Điều 15 Luật Cán bộ, công chức 2008 chế độ nghỉ hàng năm (còn gọi là nghỉ phép năm) của cán bộ, công chức (bao gồm cán bộ xã) áp dụng theo quy định của pháp luật về lao động.

   Như vậy, chỉ những chức vụ tại quy định của Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP mới được nghỉ phép hằng năm. Theo đó, Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp xã thuộc đối tượng được nghi phép hằng năm.

   Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định nghỉ phép hằng năm như sau:

   "1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

   a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

   b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

   c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành."

   Bên cạnh đó, tại Điều 112 BLLĐ có quy định: Cứ 05 năm làm việc cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn