Chủ tịch huyện có thẩm quyền bổ nhiệm thanh tra viên không?

Ngày hỏi:23/08/2021

Cho hỏi, theo quy định thì Chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch thanh tra viên hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Nghị định 97/2011/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền bổ nhiệm các ngạch thanh tra, theo đó:

   1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính.

   2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, bổ nhiệm công chức vào ngạch thanh tra viên cao cấp; Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, bổ nhiệm sỹ quan Công an nhân dân, sỹ quan Quân đội nhân dân vào ngạch thanh tra viên cao cấp.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì đối với trường hợp bổ nhiệm ngạch thanh tra viên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới có thẩm quyền bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì sẽ không có thẩm quyền này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn