Chủ tịch nước có thuộc đối tượng cảnh vệ hay không?

Ngày hỏi:13/08/2020

Trong công tác bảo vệ đặc biệt do Nhà nước tổ chức thực hiện để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ. Cho hỏi đối với chủ tịch nước có thuộc đối tượng cảnh vệ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Cảnh vệ 2017 quy định về đối tượng cảnh vệ như sau:

   - Người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm:

   + Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

   + Chủ tịch nước;

   + Chủ tịch Quốc hội;

   + Thủ tướng Chính phủ;

   + Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

   Như vậy, đối với Chủ tịch nước thì thuộc đối tượng cảnh vệ theo quy định pháp luật cảnh vệ Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn