Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ đều là Quốc hội bầu?

Ngày hỏi:11/08/2021

Theo quy định pháp luật thì có phải Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ đều là do Quốc hội bầu đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2, Khoản 4 Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước:

   - Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.

   - ...

   - Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.

   Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật nêu trên thì đối với Thủ tướng Chính phủ hay Chủ tịch nước đều do Quốc hội bầu theo luật tổ chức quốc hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn