Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp công dân trực tiếp mấy lần trong một tháng?

Ngày hỏi:27/09/2021

Theo quy định về lịch tiếp công dân thì Chủ tịch UBND cấp xã phải tổ chức tiếp công dân bao nhiêu lần trong một tháng? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 15 Luật tiếp công dân 2013, có quy định:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

   - Ban hành nội quy tiếp công dân;

   - Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

   - Phân công người tiếp công dân;

   - Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này;

   - Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

   - Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở của UBND xã 1 ngày trong tuần. Còn tiếp công dân đột xuất thì được thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn