Chưa có quy định chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TT&TT

Ngày hỏi:24/07/2015

Năm 2010, ông Lê Văn Châu trúng tuyển viên chức vào Đài Truyền thanh - Truyền hình Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, trình độ chuyên môn yêu cầu là Trung cấp. Năm 2012, ông tốt nghiệp đại học, nhưng đến nay chưa được xét thăng hạng viên chức. Ông Châu hỏi, khi nào ông được xét thăng hạng viên chức và thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thì việc thăng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức phải thông qua thi hoặc xét.

   Điều kiện, tiêu chuẩn để viên chức được xem xét thăng hạng phải trên cơ sở theo đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành do các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành, phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của từng cơ quan, đơn vị.

   Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng đối với viên chức thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý.

   Theo đó, việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình chưa có quy định tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp nên không có cơ sở để triển khai thực hiện.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn