Chưa đủ 12 tháng dự bị có được chuyển Đảng viên chính thức?

Ngày hỏi:01/04/2019

Tại đơn vị tôi công tác có 1 đảng viên vừa mới kết nạp được 3 tháng nay được cử đi học lớp chuyển chính để trở thành đảng viên chính thức như vậy có đúng quy định không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chưa đủ 12 tháng dự bị có được chuyển Đảng viên chính thức?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 thì đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

   Công dân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây thì có thể được xét để kết nạp vào Đảng:

   (1) Đủ 18 tuổi trở lên;

   (2) Thừa nhận và tự nguyện: Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng;

   (3) Là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

   Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người được kết nạp vào Đảng chỉ có thể được xét công nhận là Đảng viên chính thức khi đã là Đảng viên dự bị từ đủ 12 tháng trở lên tính từ ngày được chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng, không có trường hợp ngoại lệ.

   Đồng nghĩa, trường hợp người được kết nạp vào Đảng chưa đủ 12 tháng là Đảng viên dự bị thì chưa được xem xét công nhận là Đảng viên chính thức.

   Về việc cử Đảng viên dự bị đi học lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới:

   Theo quy định tại Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 và các Quy định hướng dẫn liên quan thì:

   - Sau khi kết nạp công dân vào Đảng, Chi bộ phải cử đảng viên vừa được kết nạp đi học bồi dưỡng khi có thông báo của Đảng ủy.

   - Những trường hợp đã có quyết định kết nạp trong tháng 4 (trước ngày khai giảng lớp học) nhưng chi bộ chưa tổ chức lễ kết nạp thì chi bộ cũng có thể giới thiệu đi học.

   - Đây là lớp học bắt buộc đảng viên dự bị phải hoàn thành trước khi đến thời hạn xét chuyển đảng chính thức. Nếu không được cấp giấy chứng nhận thì không đủ điều kiện để chuyển đảng chính thức. Những trường hợp đặc biệt, chi bộ phải kịp thời báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy.

   Như vậy: Việc cử Đảng viên dự bị đi học lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới là bắt buộc. Nhưng không đồng nghĩa Đảng viên đi học lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới về thì sẽ được xét công nhận Đảng viên chính thức ngay, mà vẫn phải đợi đến khi đủ thời hạn dự bị 12 tháng thì mới được xét công nhận Đảng viên chính thức.

   Do đó: Việc chi bộ cử 01 Đảng viên vừa mới kết nạp được 3 tháng đi học lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn