Chưa hết nhiệm kỳ mà đến tuổi nghỉ hưu có phải nghỉ hưu không?

Ngày hỏi:29/07/2019

Tôi được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, nhưng đến năm 2018 tôi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Vậy cho hỏi tôi có thể làm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện cho đến hết nhiệm kỳ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chưa hết nhiệm kỳ mà đến tuổi nghỉ hưu có phải nghỉ hưu không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cán bộ như sau:

   "Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước."

   Như vậy, với vị trí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thì bạn được xen là cán bộ.

   Theo Điều 31 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định việc nghỉ hưu đối với cán bộ như sau:

   "- Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động.

   - Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu."

   Như vậy, khi bạn làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng đến tuổi nghỉ hưu thì bạn vẫn phải nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tuổi nghỉ hưu
  Nghỉ hưu
  Chế độ nghỉ hưu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn