Chưa là Thẩm phán sơ cấp có thể trở thành Thẩm phán trung cấp không?

Ngày hỏi:27/02/2020

Tôi công tác trong lĩnh vực pháp luật đã 15 năm và có năng lực xét xử các vụ án của Tòa án nhưng chưa từng giữ ngạch Thẩm phán sơ cấp. Vậy tôi có thể được bổ nhiệm giữ ngạch Thẩm phán trung cấp được không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định như sau:

   Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân, người chưa là Thẩm phán sơ cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án quân sự:

   - Có đủ tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 67 của Luật này;

   - Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên;

   - Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

   - Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung cấp.

   => Như vậy căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì bạn có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp nếu như bạn trúng tuyển kì thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung cấp.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn