Chức danh Thẩm phán có những ngạch nào?

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi có tìm hiểu về một số chức danh trong ngành Tòa án và có thắc mắc nên muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Chức danh Thẩm phán có những ngạch nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Thanh Chương - Bình Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 66 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì chức danh Thẩm phán có các ngạch sau đây:

   - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

   - Thẩm phán cao cấp;

   - Thẩm phán trung cấp;

   - Thẩm phán sơ cấp.

   Cùng với đó, tại Điều này cũng có quy định về một số nội dung có liên quan như sau:

   + Tòa án nhân dân tối cao có Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

   + Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương có Thẩm phán cao cấp.

   + Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương có Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp.

   + Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự khu vực có Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp.

   + Số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp và tỷ lệ các ngạch Thẩm phán tại mỗi cấp Tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

   Trên đây là nội dung trả lời về các ngạch Thẩm phán. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn