Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân TP.HCM?

Ngày hỏi:27/04/2021

Liên quan đến hoạt động tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì quy định ra sao về chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại những Ban thuộc Hội đồng nhân dân?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 4 Nghị định 33/2021/NĐ-CP quy định về nội dung trên như sau:

   - Mỗi Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách, Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

   - Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (sau đây gọi là Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được xác định như sau:

   + Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế;

   + Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách;

   + Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội;

   + Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

   - Tiêu chuẩn chức danh Ủy viên chuyên trách:

   + Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đương nhiệm;

   + Có trình độ đại học trở lên, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực phù hợp chức danh Ủy viên chuyên trách quy định tại khoản 2 Điều này.

   - Các Ủy viên hoạt động chuyên trách được hưởng lương theo quy định pháp luật hiện hành đối với cán bộ, công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT