Chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân

Ngày hỏi:09/12/2017

Chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Minh Phương, hiện đang làm việc tại Quận 8, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 1 Quy định 96-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân là hạt nhân chính trị, lãnh đạo trực tiếp mọi mặt công tác của đơn vị; lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp trên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 96-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn