Chức năng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân

Ngày hỏi:14/12/2017

Chức năng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Minh Vy, hiện đang làm việc tại Quận 2, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Chức năng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 1 Quy định 170-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động chủ sở hữu, các thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác do điều lệ doanh nghiệp quy định (gọi chung là người quản lý doanh nghiệp) và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chức năng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 170-QĐ/TW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn