Chức năng làm luật và sửa đổi luật của Quốc hội được quy định ra sao?

Ngày hỏi:04/10/2018

Tôi tên Huỳnh Như hiện là công chức Nhà nước. Tôi muốn tìm hiểu về cơ quan quyền lực của nước Việt Nam để mong mở rộng kiến thức, tôi biết Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Theo đó, tôi muốn biết giai đoạn 2001-2005, chức năng làm luật và sửa đổi luật của Quốc hội được quy định ra sao? (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức năng làm luật và sửa đổi luật của Quốc hội được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội 2001, chức năng làm luật và sửa đổi luật của Quốc hội được quy định như sau:

   - Làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

   - Theo đó, Các dự án luật trước khi trình ra Quốc hội phải được Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. (Điều 72 Luật Tổ chức Quốc hội 2001).

   - Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại một hoặc nhiều kỳ họp của Quốc hội.... (Điều 73 Luật Tổ chức Quốc hội 2001)

   => Như vậy, ở giai đoạn này chức năng giám làm luật và sửa đổi luật của Quốc hội được xem là nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội chứ không còn nằm ở mục riêng so với quy định hiện hành.

   Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn một số nhiệm vụ và quyền hạn sau đây của Quốc hội:

   - Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

   - Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;

   - Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

   - Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;...

   Trên đây là nội dung cần tư vấn. Mong là những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn