Chức năng, nhiệm vụ của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường

Ngày hỏi:25/12/2019

 Theo quy định thì ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường có những chức năng, nhiệm vụ gì? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Phần thứ Tư Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

   Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường, thị trấn; công an xã - nơi bố trí cán bộ công an chính qui (gọi chung là ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường)

   - Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng công an cùng cấp; của ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn và chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên công an huyện.

   - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an phường thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

   - Số lượng ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên công an phường thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn