Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận tiểu đoàn và tương đương trong quân đội

Ngày hỏi:11/12/2017

Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận tiểu đoàn và tương đương trong quân đội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hải Anh, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận tiểu đoàn và tương đương trong quân đội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục IV Phần B Quy định 59-QĐ/TW năm 2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Chức năng

   - Lãnh đạo mọi mặt hoạt động trong đơn vị.

   - Nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy cấp trên những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đảng, công tác chính trị.

   2- Nhiệm vụ

   - Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

   - Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

   - Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ; sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giữ gìn, quản lý, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong đơn vị, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, cháy nổ. Tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

   - Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở tiến hành công tác vận động quần chúng, tham gia thực hiện các cuộc vận động chính trị cách mạng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn đóng quân vững mạnh, tạo điều kiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

   - Lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Lãnh đạo công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác phát triển đảng viên mới theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận tiểu đoàn và tương đương trong quân đội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 59-QĐ/TW năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn