Chức trách, nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì?

Ngày hỏi:26/04/2017

Chức trách, nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Chức trách, nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Lâm Nguyệt (nguyet****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức trách, nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Chức trách, nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự như sau:

   Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công. Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện các nhiệm vụ:

   - Tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng;

   - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công chức thuộc Phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

   - Tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng các biện pháp, giải pháp trong tổ chức, điều hành công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng.

   Trên đây là quy định về Chức trách, nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 02/2017/TT-BTP (Có hiệu lực từ ngày 07/5/2017).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn