Chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/04/2020

Liên quan đến quy định của pháp luật về chứng thực. Ban biên tập cho tôi hỏi:  Việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP, có quy định về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền như sau:

   - Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.

   - Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   + Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

   + Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

   + Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

   + Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

   - Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bản sao chứng thực
  Chứng thực giấy tờ
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn