Chứng từ hành chính một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Ngày hỏi:04/01/2017

Chứng từ hành chính một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang công tác tại một đơn vị hành chính cấp huyện. Hiện nay cơ quan tôi đang được đào tạo về hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia nên tôi rất quan tâm tới vấn đề này. Kính mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật giúp đỡ tôi. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Phan Ngọc Ẩn, SĐT: 01633***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chứng từ hành chính một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công Thương ban hành, theo đó:

   1. Chứng từ điện tử gồm:

   a) Thông tin khai dưới các hình thức: tờ khai, đơn đăng ký, đăng ký, xác nhận đăng ký hoặc loại khác để thực hiện thủ tục hành chính trong danh Mục các thủ tục hành chính một cửa;

   b) Kết quả xử lý của cơ quan xử lý dưới các hình thức: quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng hóa về bảo quản, giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận hoặc kết quả xử lý khác tương ứng với thủ tục hành chính trong danh Mục các chứng từ điện tử quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

   2. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử:

   a) Chứng từ điện tử có giá trị để làm thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước như chính chứng từ đó thể hiện ở dạng văn bản giấy;

   b) Chứng từ điện tử phải được lập theo đúng tiêu chí, định dạng mẫu của các Bộ đối với các thủ tục hành chính một cửa tại Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư liên tịch này;

   c) Việc gửi, nhận, lưu trữ và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử được thực hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   d) Chứng từ điện tử phải đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa;

   đ) Chứng từ điện tử phải có chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa (trong trường hợp người khai đăng ký sử dụng chữ ký số).

   3. Hình thức, nội dung, phương thức nộp, xuất trình của các chứng từ khác trong hồ sơ để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành hiện hành đối với thủ tục hành chính đó.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về chứng từ hành chính một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, được quy định tại Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn