Chương trình công tác của Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:09/04/2018

Chương trình công tác của Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Minh Kha, hiện đang tìm hiểu về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có vần đề thắc mắc, cần Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Chương trình công tác của Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

0975***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chương trình công tác của Bộ Tư pháp
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, nội dung này quy định cụ thể sau:

   1. Chương trình công tác của Bộ là danh mục các nhiệm vụ và các hoạt động, công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng dự kiến triển khai thực hiện trong năm, quý, tháng, tuần của Bộ.

   2. Chương trình công tác bao gồm: Chương trình công tác năm, quý và tháng của Bộ; Chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Bộ.

   3. Chương trình công tác năm

   a) Các nhiệm vụ và các hoạt động, công việc ghi trong chương trình công tác năm phải xác định rõ cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan chủ trì chuẩn bị và thời hạn thực hiện. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác năm được dự kiến đến từng quý, từng tháng;

   b) Chậm nhất vào ngày 31/10 hàng năm, theo đề nghị của Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ lập và gửi Văn phòng Bộ danh mục công việc cần trình các cấp của năm sau;

   c) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày ban hành chương trình công tác năm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ gửi các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến;

   d) Văn phòng Bộ có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến đối với chương trình công tác năm của Bộ trước khi trình Bộ trưởng ban hành.

   4. Chương trình công tác quý và chương trình công tác tháng của Bộ

   Các nhiệm vụ và các hoạt động, công việc ghi trong chương trình công tác quý và công tác tháng của Bộ triển khai chương trình công tác năm và được thể hiện trong báo cáo công tác của Bộ quý trước và tháng trước. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác quý, tháng được xác định theo từng tháng.

   5. Chương trình công tác tuần là lịch hoạt động của Lãnh đạo Bộ được xác định theo từng ngày trong tuần.

   Căn cứ vào chương trình công tác tháng và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ (Ban Thư ký) phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình công tác tuần trình Lãnh đạo Bộ duyệt và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ chậm nhất vào chiều ngày thứ năm hàng tuần.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Chương trình công tác của Bộ Tư pháp. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn