Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho viên chức

Ngày hỏi:06/09/2017

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Linh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân Quận 3. Tôi đang tìm hiểu về việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và tôi có một số thắc mắc nhỏ cần được giải đáp. Cụ thể là: Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho viên chức được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 101/2017/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 21/10/2017) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thì chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho viên chức được quy định như sau:

  1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  2. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

  3. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

  c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương;

  d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

  4. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng IV;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III;

  c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II;

  d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng I.

  5. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần, gồm:

  a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

  b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

  c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

  d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

  đ) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương.

  6. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần.

  7. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, thời gian thực hiện tối đa là 01 tuần.

  Trên đây là nội dung tư vấn về chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho viên chức. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn