Chuyển từ trưởng phòng kế toán xuống làm nhân viên có đúng luật không?

Ngày hỏi:10/01/2017

Chuyển từ trưởng phòng kế toán xuống làm nhân viên có đúng không? Mẹ tôi làm cơ quan nhà nước còn 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, đang giữ chức vụ Trường Phòng Kế Toán. Dù hoàn thành tốt mọi việc được giao, năm nào cũng khen thưởng lao động xuất sắc, không hề có bất cứ mọi sai phạm nào. Nhưng vẫn bị đưa xuống làm nhân viên kế toán với lý do vừa hết nhiệm kỳ 10 năm làm Kế Toán Trưởng, chỉ còn 2 năm nên không thể đề bạt lên chức vụ cao hơn và cũng không đủ năm để tiếp tục làm Kế Toán Trưởng. Cho tôi hỏi cấp trên của mẹ tôi làm vậy có đúng không và nếu không đúng mẹ tôi có thể khơi kiện ở đâu với lý do gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước tiên, với những thông tin bạn cung cấp thì mẹ của bạn được xác định là công chức theo quy định tạiLuật cán bộ, công chức 2008 22/2008/QH12.

   Trong trường hợp này, vị trí mà mẹ bạn từng đảm nhiệm là Trưởng phòng kế toán và bạn có thắc mắc về việc mẹ của bạn có được bổ nhiệm lại hay không? Vấn đề này được quy định tại Điều 51 Luật cán bộ,công chức 2008 và được hướng dẫn tại Điều 41 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức như sau:

   1. Cơ quan quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này.

   2. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

   a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

   b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại;

   c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

   d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

   3. Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại:

   a) Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan quản lý công chức phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý;

   b) Quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

   4. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan quản lý công chức xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

   5. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền bố trí, phân công công tác khác.

   Vì thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên theo quy định tại khoản 4 nêu trên thì mẹ của bạn có thể được tiếp tục giữ chức vụ trưởng phòng kế toán nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   + Mẹ bạn được bổ nhiệm lại: nếu thời gian tính từ thời điểm hết nhiệm kỳ đến thời điểm nghỉ hưu là từ 24 tháng trở lên, đồng đáp ứng các điều kiện khác thì mẹ bạn sẽ được bổ nhiệm lại để tiếp tục giữ chức vụ trưởng phòng kế toán với nhiệm kỳ là thời gian tính đến thời điểm nghỉ hưu.

   + Mẹ bạn được kéo dài thời gian giữ chức vụ: nếu khoản thời gian nêu trên nhỏ hơn 24 tháng thì mẹ bạn cần nhận được sự đồng ý cửa cơ quan công tác đồng thời đáp ứng các yêu cầu để bổ nhiệm lại thì mới có thể được tiếp tục giữ chức cụ trưởng phòng theo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ. Tuy nhiên, quyết định này cần được ban hành muộn nhất là trước 01 ngày làm việc khi nhiệm kỳ bổ nhiệm của mẹ bạn kết thúc thì mới có giá trị.

   Bạn có thể đối chiếu hai trường hợp nêu trên với trường hợp của mẹ bạn, nếu mẹ bạn đáp ứng đủ các điều kiện để được bổ nhiệm lại hay kéo dài thời gian giữ chức vụ nêu trên mà phía cơ quan nơi mẹ bạn công tác không thực hiện các thủ tục để mẹ bạn tiếp tục công tác ở vị trí trưởng phòng kế toán và trái với quy định của pháp luật. Mẹ bạn có thể khiếu nại lên cơ quan nhà nước cấp trên theo thủ tục khiếu nại quyết định hành chính để bảo vệ quyền lợi của mình.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc chuyển từ trưởng phòng kế toán xuống làm nhân viên. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật cán bộ, công chức 2008 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn