Chuyển xếp ngạch đối với công chức

Ngày hỏi:09/08/2012

Tôi học nghề bếp, sau đó đi Nghĩa vụ quân sự. Hết nghĩa vụ thì về làm việc ở nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước. Sau khi tốt nghiệp tại chức, tôi được chuyển xếp ngạch chuyên viên, năm nay đã thi hết bậc 7/7. Tôi xin hỏi, lên thang lương chuyên viên chính có phải thi nâng ngạch không? Nếu có thì thi, học ở đâu? Công chức được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng hay 1 năm?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Nghị định số 24 ngày 15/3/2010 và Thông tư số 13/2010 ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương: Cơ quan quản lý công chức chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức đăng ký tham dự kỳ thi và lưu giữ, quản lý hồ sơ của công chức tham dự kỳ thi; Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm thẩm định về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức đăng ký tham dự kỳ thi và thông báo danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Căn cứ kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức của Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương theo quy định, cơ quan quản lý công chức lập danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư và có văn bản gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để thẩm định và tổ chức thi nâng ngạch theo thẩm quyền. Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP để tổ chức kỳ thi theo quy định. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức (phụ lục số 3) và Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức (phụ lục số 4) ban hành kèm theo Thông tư này. Trước khi thi lên chuyên viên chính anh phải học lớp chuyên viên chính do Học viện Hành chính mở và cấp chứng chỉ. Việc cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc (được Thủ tướng tặng bằng khen) thì được nâng lương trước thời hạn trong khoảng từ 6 tháng đến 12 tháng và còn căn cứ vào tỷ lệ người được tăng lương trước hạn trong đơn vị (không quá 5% trong tổng số cán bộ). Trên đây là những quy định chung về thi nâng ngạch và nâng lương trước hạn. Anh nghiên cứu, vận dụng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn