Có 01 răng sâu thì có đi nghĩa vụ công an được không?

Ngày hỏi:21/09/2021

Cho em hỏi, em chỉ bị sâu 1 răng thôi thì còn có cơ hội để tham gia nghĩa vụ công an không ạ? Em cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

   Và tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có quy định cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Dẫn chiếu Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Theo đó, các bệnh về răng-hàm-mặt dẫn đến việc công dân không đảm bảo điều kiện về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được quy định tại Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2019/TT-BCA:

   TT

   BỆNH TẬT

   ĐIỂM

   19

   Răng sâu

   - Chỉ có răng sâu độ 1 - 2 (không có răng sâu độ 3), không hoặc ít ảnh hưởng sức nhai

   2

   - Có ≤ 3 răng sâu độ 3

   2

   - Có 4 - 5 răng sâu độ 3

   3

   - Có 6 răng sâu độ 3

   4T

   - Có 7 răng sâu độ 3 trở lên

   5T

   Như vậy, trường hợp bạn chỉ bị sâu 01 răng tuy nhiên còn tùy thuộc vào độ sâu của răng thì mới xác định được bạn có sức khỏe loại mấy. Do đó, bạn có thể tham khảo quy định trên và nên đi khám NVCA để được Hội đồng khám kết luận đúng nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ công an
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn