Có 2 đảng viên sinh con thứ ba thì chi bộ có bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ không?

Ngày hỏi:15/05/2020

Ở Chi bộ của tôi có 2 đảng viên vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình (sinh 3 con). Vậy cho hỏi: Chi bộ của tôi có bị làm sao không? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm d Khoản 3.3 Mục 3 Phần B Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ khi thuộc 1 trong những trường hợp sau:

   - Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém.

   - Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

   - Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

   - Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ cơ sở có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

   Mặt khác, tại Điểm d Khoản 2.3 Mục 2 Phần B Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định:

   => Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

   - Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

   - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

   Như vậy, khi chi bộ có 2 đảng viên vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3) đã bị xử lý kỷ luật trong 1 năm thì đảng viên đó sẽ xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ", và hai đảng vi vi phạm này chiếm hơn 20% đảng viên trong chi bộ thì chi bộ đó sẽ xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ".

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Sinh con thứ ba
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn