Có bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh có được miễn thi ngoại ngữ?

Ngày hỏi:25/03/2019

Tôi có bằng thạc sĩ ngành ngôn ngữ tiếng Anh nhưng tôi chuẩn bị thi giáo viên tiếng anh biên chế, vậy tôi có được miễn thi ngoại ngữ hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thì được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định của pháp luật.

   Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

   Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi, cụ thể như sau:

   ** Vòng 1: Thi trắc nghiệm với các phần thi sau đây:

   - Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

   - Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

   - Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

   Trong đó, người dự tuyển viên chức sẽ được miễn thi phần thi ngoại ngữ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   (1) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

   (2) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

   (3) Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người dự tuyển viên chức nếu có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ thì được miễn thi phần thi ngoại ngữ trong vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức.

   Do đó: Trường hợp bạn có bằng thạc sĩ ngành ngôn ngữ tiếng Anh thì được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo viên tiếng anh trong vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức giáo viên ngành tiếng Anh theo quy định.

   ** Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

   - Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

   Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

   - Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

   Do đó: Trường hợp bạn dự thi vào viên chức ngành giáo viên tiếng anh thì bạn sẽ không được miễn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành giáo viên tiếng Anh trong vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo viên ngành tiếng Anh theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn