Có cần nhận xét khi chuyển sinh hoạt đoàn không?

Ngày hỏi:10/06/2020

Hiện tại em đang là đảng viên nhưng vẫn đang sinh hoạt đoàn. Bây giờ em chuẩn bị chuyển sang nơi khác công tác. Như vậy hồ sơ của em chỉ cần giấy chuyển sinh hoạt đoàn của BCH Đoàn thôi hay phải cần nhận xét trong sổ đoàn viên không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục 4 Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 quy định nguyên tắc chuyển sinh hoạt động đoàn, cụ thể như sau:

   - Đoàn viên khi thay đổi nơi cư trú, đơn vị công tác, học tập phải chuyển sinh hoạt đoàn.

   - Chi đoàn, đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên.

   Như vậy, khi bạn chuyển nơi công tác thì bạn phải chuyển sinh hoạt đoàn.

   Quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, cụ thể như sau;

   - Đoàn viên khi chuyển sinh hoạt đoàn thì đề nghị ban chấp hành chi đoàn (hoặc chi đoàn cơ sở) nơi đang sinh hoạt để được chuyển sinh hoạt.

   - Trách nhiệm của ban chấp hành chi đoàn:

   + Nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn (trường hợp đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhận xét, thu đoàn phí và trực tiếp tiến hành thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên)

   + Giới thiệu đoàn viên đến đoàn cơ sở để làm tiếp thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn.

   + Tiếp nhận đoàn viên do đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở giới thiệu đến sinh hoạt.

   - Trách nhiệm của đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở:

   + Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một đoàn cơ sở thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới.

   + Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang đoàn cơ sở khác thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đến ban chấp hành đoàn cơ sở mới.

   + Khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực thuộc.

   Cho nên, khi bạn chuyển sinh hoạt đoàn thì ban chấp hành chi đoàn phải nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT