Cơ cấu lãnh đạo của Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày hỏi:30/08/2017

Cơ cấu lãnh đạo của Đài Truyền hình Việt Nam được quy định ra sao? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Em là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Qua một số tài liệu, em được biết, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ công. Nhờ các chuyên gia trả lời giúp em, Hiện nay, cơ cấu lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam được bố trí như thế nào? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong Quý chuyên gia dành thời gian hỗ trợ giúp em. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Phùng Huy Hoàng (0907****) 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 04/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam là đài truyền hình quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình.

   Cơ cấu lãnh đạo của Đài Truyền hình Việt Nam trong bộ máy nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 4 Nghị định 18/2008/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 72/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

   1. Đài Truyền hình Việt Nam có Tổng giám đốc và không quá 04 Phó Tổng giám đốc.

   2. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

   3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam; các Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

   4. Tổng giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

   5. Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi miễn người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về cơ cấu lãnh đạo của Đài Truyền hình Việt Nam. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 18/2008/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn