Cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên tham dự đại hội đảng bộ các cấp

Ngày hỏi:31/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của ban tổ chức trung ương thì cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên tham dự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 6 Mục III Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2019 quy định cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên tham dự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII như sau:

   Để nâng cao chất lượng đại biểu dự đại hội trong việc thảo luận, đóng góp vào các nội dung quan trọng của đại hội; các cấp ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào số lượng đại biểu được phân bổ và tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành xác định cơ cấu, số lượng đại biểu cụ thể bảo đảm cân đối, hài hòa, phù hợp về thành phần, giới tính, dân tộc; tăng số lượng đại biểu đại diện của các ngành, lĩnh vực quan trọng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT