Cơ cấu tổ chức, biên chế của Báo VietNamNet

Ngày hỏi:07/11/2018

Mong các bạn trong Ban biên tập có thể cung cấp thông tin giúp tôi về cơ cấu tổ chức, biên chế của Báo VietNamNet có được không? Trân trọng cảm ơn Ban biên tập rất nhiều

Ngọc Hiếu (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức, biên chế của Báo VietNamNet được quy định tại Điều 3 Quyết định 820/QĐ-BTTTT năm 2018 như sau:

   1. Lãnh đạo:

   Báo VietNamNet có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

   Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Báo theo quy định của pháp luật và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập chỉ đạo các hoạt động của Báo, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

   2. Tổ chức bộ máy:

   a) Ấn phẩm VietNamNet;

   b) Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam; duy trì chuyên trang Infonet hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới);

   c) Các ấn phẩm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyển thành ấn phẩm của Báo VietNamNet, thực hiện chuyển giao theo quy định của pháp luật.

   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ấn phẩm do Tổng biên tập Báo VietNamNet xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

   3. Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Báo VietNamNet do Tổng biên tập Báo VietNamNet quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

   Trên đây là nội dung quy định về cơ cấu tổ chức, biên chế của Báo VietNamNet. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 820/QĐ-BTTTT năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn