Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:31/10/2018

Mọi người hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau đây: Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 97/QĐ-BTP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành với nội dung như sau:

   - Cơ cấu tổ chức:

   + Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

   Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trung tâm.

   Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

   + Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:

   ++ Phòng Hành chính – Tổng hợp;

   ++ Phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin;

   ++ Phòng Dữ liệu lý lịch tư pháp.

   Việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Trung tâm do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

   Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Trung tâm.

   - Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm.

   Trên đây là nội dung trả lời về cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 97/QĐ-BTP năm 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn