Cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Thanh tra của Tòa án nhân dân tối cao

Ngày hỏi:07/12/2018

Cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Thanh tra của Tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ bạn đọc Nguyễn Thị Huyền - Hà Nội.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Thanh tra của Tòa án nhân dân tối cao được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 918/2015/QĐ-TANDTC về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao như sau:

   Ban Thanh tra có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, các công chức và nhân viên khác. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Thanh tra có các đơn vị chức năng sau đây:

   - Phòng Tổng hợp;

   - Phòng Thanh tra tài chính và công sản;

   - Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân;

   - Phòng Giám sát Thẩm phán.

   Trên đây là nội dung quy định về cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Thanh tra của Tòa án nhân dân tối cao. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 918/2015/QĐ-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn