Cơ cấu tổ chức của Ban tuyên giáo Trung ương

Ngày hỏi:16/02/2019

Mới đây Ban biên tập có nhận được thắc mắc từ bạn Nguyệt Anh, có mail là nguyetanhnguyen***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Cơ cấu tổ chức của Ban tuyên giáo Trung ương được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Ban tuyên giáo Trung ương được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định 144-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   Các vụ, đơn vị trực thuộc:

   - Vụ Lý luận chính trị

   - Vụ Tuyên truyền

   - Vụ Báo chí - Xuất bản

   - Vụ Văn hóa - Văn nghệ

   - Vụ Khoa học và Công nghệ

   - Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề

   - Vụ Các vấn đề xã hội

   - Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

   - Vụ Tổng hợp

   - Vụ Tổ chức - Cán bộ

   - Văn phòng

   - Viện Dư luận xã hội

   - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo

   - Tạp chí Tuyên giáo

   - Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

   - Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh

   - Cơ quan thường trực tại thành phố Đà Nẵng.

   Các đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý;

   - Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương

   - Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật)

   - Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (có Trang Thông tin đối ngoại điện tử).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT