Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:25/07/2017

Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Tòa soạn báo Pháp luật và Đời sống. Hiện tại, tôi đang thu thập thông tin để phục vụ cho việc viết bài về tổ chức và hoạt động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, tôi còn thiếu một số thông tin, mong được Ban biên tập giúp đỡ. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm có những bộ phận nào? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong Ban biên tập sớm phản hồi. Xin trân trọng cảm ơn!

Thanh Thanh (thanh***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 3 Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể bao gồm:

   1. Vụ Bảo hiểm xã hội.

   2. Vụ Bình đẳng giới.

   3. Vụ Pháp chế.

   4. Vụ Hợp tác quốc tế.

   5. Vụ Tổ chức cán bộ.

   6. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   7. Thanh tra.

   8. Văn phòng.

   9. Cục Việc làm.

   10. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

   11. Cục Quản lý Lao động ngoài nước.

   12. Cục An toàn lao động.

   13. Cục Người có công.

   14. Cục Trẻ em.

   15. Cục Bảo trợ xã hội.

   16. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

   17. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

   18. Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

   19. Trung tâm Thông tin.

   20. Tạp chí Lao động và Xã hội.

   21. Tạp chí Gia đình và Trẻ em.

   22. Báo Lao động và Xã hội.

   23. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

   Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 17 Điều này là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 18 đến khoản 23 Điều này là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

   Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

   Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị khác thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

   Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng. Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng. Thanh tra có 07 phòng. Văn phòng có 10 phòng.

   Cục Quan hệ lao động và Tiền lương; Cục Bảo trợ xã hội; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có 05 phòng. Cục Việc làm; Cục An toàn lao động; Cục Trẻ em có 06 phòng. Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Cục Người có công có 07 phòng.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 14/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn