Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:24/07/2017

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Tòa soạn báo Dân trí. Hiện tại, tôi đang thu thập tư liệu để phục vụ cho việc viết bài về tổ chức và hoạt động của một số bộ, ngành trong bộ máy nhà nước. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định ra sao về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Trần Minh Đức (duc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 3 Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể bao gồm:

   1. Vụ Hợp tác quốc tế.

   2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

   4. Vụ Pháp chế.

   5. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

   6. Vụ Tổ chức cán bộ.

   7. Thanh tra Bộ.

   8. Văn phòng Bộ.

   9. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

   10. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

   11. Tổng cục Quản lý đất đai.

   12. Tổng cục Môi trường.

   13. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

   14. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

   15. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

   16. Cục Biến đổi khí hậu.

   17. Cục Quản lý tài nguyên nước.

   18. Cục Viễn thám quốc gia.

   19. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

   20. Báo Tài nguyên và Môi trường.

   21. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

   22. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

   23. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

   Tại Điều này các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 18 là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 19 đến khoản 23 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

   Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp khác trực thuộc Bộ.

   Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ, không bao gồm các đơn vị quy định tại các khoản 9, 10, 11, 12 và 13 Điều này.

   Vụ Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng; Vụ Pháp chế có 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng; Thanh tra Bộ có 07 phòng; Văn phòng Bộ có 08 phòng.

   Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có 06 phòng và 01 chi cục; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có 07 phòng và 01 chi cục; Cục Biến đổi khí hậu có 07 phòng; Cục Quản lý tài nguyên nước có 09 phòng và 03 chi cục; Cục Viễn thám quốc gia có 06 phòng.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 36/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn