Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Ngày hỏi:22/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi được biết hiện nay phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc sở Kế hoạch Đầu tư. Nay còn có cơ quan là Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 3 Quyết định 1888/QĐ-BKHĐT năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

   Các đơn vị hành chính gồm:

   - Phòng Tổng hợp chính sách và hợp tác quốc tế.

   - Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

   - Phòng Giám sát nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

   - Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu.

   - Văn phòng Cục.

   Đơn vị sự nghiệp gồm:

   - Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

   Biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Cục do Bộ trưởng quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn