Cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/03/2019

Tôi được biết thì sắp tới đây thì nước ta sẽ có các quy định mới liên quan đến Học viện ngoại giao. Chính vì vậy, tôi muốn hỏi Ban biên tập một câu như sau: Cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Quyết định 07/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 01/04/2019) có quy định về cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao như sau:

   1. Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao;

   2. Viện Biển Đông;

   3. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại;

   4. Trung tâm Thông tin, Tư liệu;

   5. Văn phòng;

   6. Ban Đào tạo;

   7. Phòng Quản lý khoa học;

   8. Khoa Lý luận chính trị;

   9. Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao;

   10. Khoa Kinh tế quốc tế;

   11. Khoa Luật quốc tế;

   12. Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại;

   13. Khoa Tiếng Anh;

   14. Khoa Tiếng Pháp;

   15. Khoa Tiếng Trung Quốc.

   Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Ngoại giao; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị từ khoản 1 đến khoản 6 nêu trên.

   Giám đốc Học viện Ngoại giao quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị từ khoản 7 đến khoản 15 nêu trên.

   Trên đây là nội dung giải đáp về cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn