Cơ cấu tổ chức của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

 Cơ cấu tổ chức của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Minh Tiến, tìm hiểu quy định của pháp luật về Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Cơ cấu tổ chức của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam quy định như thế nao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam quy định tại Điều 12 Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   - Đại hội.

   - Ban Chấp hành.

   - Ban Thường vụ.

   - Ban Kiểm tra.

   - Văn phòng, các ban chuyên môn.

   - Các tổ chức thuộc Hội (trong đó có báo, tạp chí) được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn