Cơ cấu tổ chức của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày hỏi:28/12/2018

Theo tôi được biết Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, thủ tướng về chủ trương chiến lược nhằm phát triển chính phủ hướng đến Chính phủ số. Tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ công tác và nhóm công tác giúp việc cho ủy ban này. Anh chị cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của Tổ công tác và nhóm công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành kèm theo Quyết định 426/QĐ-TCTCPĐT năm 2018, quy định cơ cấu tổ chức của Tổ công tác và nhóm công tác như sau:

   - Tổ công tác gồm Tổ trưởng, 02 Tổ phó và các thành viên.

   - Tổ công tác có 4 nhóm công tác, gồm:

   + Nhóm Nguồn lực và bảo đảm thực thi;

   + Nhóm Thể chế và cải cách hành chính;

   + Nhóm Giải pháp công nghệ và an toàn, an ninh thông tin;

   + Nhóm Truyền thông.

   - Thường trực của Tổ công tác gồm lãnh đạo Tổ công tác, lãnh đạo các nhóm công tác và một số chuyên gia do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định theo yêu cầu công việc cho ý kiến đối với những nội dung đề xuất của Tổ công tác (trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn độc lập) trước khi báo cáo Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban.

   - Tổ công tác có nhóm chuyên gia. Các nhóm công tác được huy động các chuyên gia này tham gia phản biện, cho ý kiến và theo yêu công việc.

   - Tổ công tác có bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ chuyên trách tại Văn phòng Chính phủ gồm một số cán bộ được trưng tập từ Văn phòng Chính phủ, biệt phái từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, chuyên gia từ một số doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

   - Một thành viên, cán bộ giúp việc, chuyên gia Tổ công tác có thể tham gia nhiều nhóm công tác theo phân công của lãnh đạo Tổ công tác.

   Trên đây là quy định quy định về cơ cấu tổ chức của Tổ công tác và nhóm công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn