Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:17/09/2018

Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 3 Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được quy định như sau:

   - Vụ Kế hoạch - Đầu tư;

   - Vụ Tài chính;

   - Vụ An toàn giao thông;

   - Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ;

   - Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế;

   - Vụ Vận tải;

   - Vụ Quản lý phương tiện và người lái;

   - Vụ Tổ chức - Hành chính;

   - Vụ Pháp chế - Thanh tra;

   - Cục Quản lý xây dựng đường bộ;

   - Cục Quản lý đường bộ I;

   - Cục Quản lý đường bộ II;

   - Cục Quản lý đường bộ III;

   - Cục Quản lý đường bộ IV;

   - Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc;

   - Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam;

   - Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ;

   - Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long;

   - Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ;

   - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

   Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 14 Điều này là đơn vị giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 15 đến khoản 20 Điều này là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

   Cục Quản lý đường bộ I có 04 phòng, 01 đội, 08 chi cục và 01 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ. Cục Quản lý đường bộ II có 04 phòng, 01 đội, 06 chi cục và 01 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ. Cục Quản lý đường bộ III có 04 phòng, 01 đội, 05 chi cục và 01 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ. Cục Quản lý đường bộ IV có 04 phòng, 01 đội, 07 chi cục, 01 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ và Cụm phà Vàm Cống. Cục Quản lý xây dựng đường bộ có Văn phòng và 04 phòng.

   Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục.

   Trên đây là nội dung trả lời về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 35/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn