Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận tại TP HCM?

Ngày hỏi:27/04/2021

Liên quan đến hoạt động tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể tại Nghị định 33 thì quy định ra sao về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 7 Nghị định 33/2021/NĐ-CP quy định về nội dung trên như sau:

   1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận gồm:

   a) Chủ tịch quận;

   b) Phó Chủ tịch quận;

   c) Trưởng Công an quận;

   d) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận;

   đ) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận;

   e) Các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận.

   2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận cho phù hợp. Riêng Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận gọi là Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

   3. Việc thành lập các cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân quận được thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính và theo quy định pháp luật chuyên ngành.

   4. Việc thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ủy ban nhân dân
  Ủy ban nhân dân cấp huyện
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn